Koronastøtte til kontrollutvalet

Det har ordførar Bjarne Eiolf Holø bestemt.

Lom: 13 bedrifter fekk koronastøtte frå Lom kommune, ei ordning Kjell Brandsar i Lomslista er «uroa over», som han uttrykte det i formannskapsmøtet.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

I april presenterte Lom kommune ei spesialordning for bedrifter som var ramma av korona, der ein kunne søkje om maksimalt 30.000 kroner i tilskot til utviklingsmidlar.