– Skuleskyssen er ei utfordring

Skulebussane går halvfulle og foreldra er oppfordra til å køyre sjølve.

Skuleskyss: For å sikre tryggleiken for skuleelevar, skal det opprettast og asfalterast plass for både bussar og privatbilar nedanfor skulane i Vågåmo.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Oppstarten av 5. til 10. klasse førre veka har gått uprobematisk, opplyste kommunalsjef Helen Øygarden da ho orienterte formannskapet tysdag.