Vil gjere Vågå til bryllaupsbygda

Det skal etablerast eit felles nettverk for å gjere Vågå til den komplette bryllaupsbygda.

Bryllaupsbygd: – Vi vil setje Vågå på kartet og skape gode minne for heile bryllaupsfølgjet, står det i invitasjonen til møtet.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Andre Etasje, Lugumstugu, Blessom, Gammel-Kleppe, Vågå hotel og Gjendeguiden med fleire, ynskjer å etablere eit slik felles nettverk for å gjere Vågå til bryllaupsbygda.