200.000 til Norsk fjellsenter

I siste formannskapsmøte i Lom vart det fleirtal for, med 3 mot 2 røyster, å løyve inntil 200.000 kroner til Norsk fjellsenter.

Spennande planar: Kan Norsk fjellsenter bli eit nasjonalt kompetansesenter for fjellredning? Formannskapet rår kommunestyret til å løyve inntil 200.000 kroner til forprosjektet.  Foto: Arkiv

Nyheiter

Pengane, som blir teke frå næringsfondet, skal brukast til forprosjektet «Utvikling av Norsk fjellsenter som eit nasjonalt kompetansesenter for fjellredning».