– Det verste eg har sett

Fredag har det vore – og er - ein skrekkeleg sandstorm på Skim.

Sandstorm: Det fyk godt frå Skim nå.  Foto: Torgeir T. Garmo

Nyheiter

Torgeir T. Garmo seier han aldri har sett verre.

– Grunnen til at det er så gale nå, er at det nesten ikkje er vatn på Skim. Eg tykkjer verkeleg synd på dei som bur i området og som blir plaga av dette, seier han.

Han er samd med Fjuken i at situasjonen på Skim om stutt tid, anten dagar eller få veker, vil vera motsett. Da er det truleg altfor mykje vatn ...

Lite vatn: Det er nesten ikkje vatn på Skim. Det er grunnen til det sterke sanddrevet, seier Torgeir T. Garmo.  Foto: Vigdis Kroken