– Det kan vera skummelt å fjerne masse i elveløpet

– Elveløpet ved Lykkja består av fjell og blokkstein. Steinmassen har stabilisert seg over lang tid. Dersom det blir gjennomført uttak av desse steinmassene, vil elvebotnen bli ustabil og svært utsett for ukontrollert graving ved flaum.

Bøvre: – Ein kan ikkje gjera tiltak i elveløp som ikkje er forankra i skikkelege prosessar, meiner Lom kommune.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Dette vart opplyst i formannskapsmøtet i Lom tysdag.