Vil ha fysiske møter i staden for digitale: – Vi får sitje på frigard

– Digitale møte legg ofte ein dempar på debatten, seier Live Langøygard (Ap). Ho vil at neste vekes kommunestyremøte blir fysisk møte i staden for digitalt.

Digitale møte: Digitale møte: Ordførar Harald Sve Bjørndal og varaordførar Live Langøygard var ikkje samde om kommunestyremøtet neste veke blir digitalt eller fysisk.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

I formannskapsmøtet tysdag tok ordførar Harald Sve Bjørndal til orde for at møte i kommunestyret og budsjettseminaret neste veke blir halde digitalt.