DNT og Fjellbanken samarbeider om Sota

Sparebank1 Lom og Skjåk ynskjer å titulere seg som Fjellbanken for folket, og inngår nå ei samarbeidsavtale med DNT Oslo og omegn for å få bygd om spisesalen på Sota Sæter.

Eksisterande spisesal, midt på bildet, skal rivast. Ny og større spisesal skal vera ferdig i løpet av august.  Foto: Jasemin Folevik/arkiv

Nyheiter

SpareBank 1 Lom og Skjåk og DNT Oslo og Omegn har i lengre tid vore i dialog rundt moglegheiter for eit samarbeid knytta til DNT-hyttene i bankens område, der banken blant anna får moglegheit til god profilering av Fjellbanken. Avtala inneber også eit samarbeid på DNT Oslo og Omegn sine sosiale medium.