Skal ta vare på kleberhistoria på Sagflaten

I tillegg til restaureringsarbeidet på Sagflaten, går ein nå inn i ei ny fase med eit utviklingsprosjekt for å skape innhald i arbeidet for å ta vare på kleberhistoria.

Sagflaten: Sagfalten SA har søkt om avbøtande midlar til vidare restaureringsarbeid og nye utviklingsprosjekt.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Sagflaten SA er ein ideell organisasjon, opprette i 2015, som på frivillig basis har som må å ta vare på kleberhistoria i Vågå og Sel.