Del 17. mai-bilde med oss

Det blir ein spesiell nasjonaldag, ein vi vil koma i hug. Del bilde med Fjuken og lesarane.

Svunnen tid: Det blir ikkje tradisjonell feiring, slik som på dette gamle bildet frå Bergom. Men ta bilde og send dei til oss!  Foto: Agnar Bakke

Nyheiter

Feiringa av årets nasjonaldagen i 2020 blir spesiell.

Vi håpar at de tek mange bilde og kan dei dele dei med fjuken og lesarane våre.

Det kan du gjera anten ved å sende oss bilde som vedlegg på epost, eller via Facebook.

Vi trekkjer ut fem bidrag som vil få ei helsing frå lokalavisa :)

Vi ynskjer alle ein flott nasjonaldag!