Lektor Langleite og arven etter Dagsgard

Det store verket om talemålet i Lom og Skjåk, skrivi av Asbjørn Dagsgard, er under revidering og utviding. Erling Langleite er sentral i dette viktige arbeidet.

erling langleite: Sjølv om han har budd brorparten av livet borte frå Skjåk, tålå ’n skjåkver såm bærre dæ. Fagleg tyngde og levande interesse for språk og talemål gjer at revideringa av Asbjørn Dagsgards dialektverk er i trygge hender. 

Nyheiter

– Han betyr alt for dette prosjektet, seier Terje Randen i Skjåk Mediautvikling.