Kartlegging av apollosommarfugl

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen tillet bruk av drone for kartlegging av apollosommarfugl ved Gjendebu.

Gjendetunga: Nasjonalparkforvaltaren i Jotunheimen har gjeve løyve til bruk av drone for kartlegging av apollosommarfugl i området ved Gjendetunga.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Biolog Håkon Gregersen har fått dispensasjon for bruk av drone for kartlegging av apollosommarfugl i området rundt Gjende; i sørvendt helling langs Gjende og i sørvendt helling ved Gjendetunga.