– Å ta vare på Uleberg er viktig for oss

Ingrid Blessom og sambuar Vegard Hunderi er i gang med eit omfavnsrikt prosjekt. Dei skal restaurere Uleberg, ein gard frå 1700-talet.

Draum: Ingrid Blessom og Vegard Hunderi, borna Gjendine og Jehans, følgjer nå draumen sin om å setje i stand att husa på Uleberg. Her budde i si tid sorenskrivaren i Nord-Gudbrandsdalen. Hovudbygget er bygd i ein kombinasjon av tradisjonell byggjeskikk og meir bymessig klassisk stil.  Foto: Kari Margot Odnes

Nyheiter

Tysdag 12.mai sette sambuarparet frå Vågå spaden i jorda. Eller rettare sagt reiv den fyrste panelveggen med brekkjernet. Dei hadde fått klarsignal frå fylkeskommuna same dag, og klarte ikkje å vente lenger.