– Ei gladmelding for oss i frivilligsentralane

– Nå kan vi senke skuldrane litt, seier Inger Kari Sæta, dagleg leiar for Vågå Frivilligsentral etter at regjeringa har utsett «skjebnen» til frivilligsentralane med eitt år.

Glad: Inger Kari Sæta, dagleg leiar for Vågå Frivilligsentral, er glad for at regjeringa har utsett den nye finansieringsordninga til frivilligsentralane med eitt år.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

I kommuneproposisjonen 2021, kom regjeringa tysdag med forslag om at vedtaket frå 2016 der tilskotet til frivilligsentralane skulle leggjast inn i innbyggjartilskotet frå 2021, blir utsett med eitt år.