Opnar for gjennomføring av gudstenester for maksimalt 50 personar

Den norske kyrkja opnar kyrkjene og gjennomføring av gudstenester og kyrkjelege handlingar for maksimalt 50 personar.

Opnar for gudstenester: Den norske kyrkja opnar for gjennomføring av gudstenester og kyrkjelege handlingar for maksimalt 50 personar til stades.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Kyrkjerådet har utarbeidd ein ny smittevernrettleiar i samarbeid med blant anna biskopane.