Skjåk ber om innspel frå lokalt næringsliv

Skjåk kommune ynskjer innspel frå næringslivet knytt til koronautbrotet.
Nyheiter

Alle bedriftseigarar og næringsdrivande i Skjåk blir invitert til å svare på ulike spørsmål:

* Kva er utfordringane i di bedrift?

* Har du forslag til tiltak som kommunen kan bidra med?

* Anna?

Du finn spørjeskjemaet på heimesida til Skjåk kommune, eller du kan trykke her:

Det er per torsdag 26. mars ingen registrert koronasmitta i Skjåk.