– Bedriftene treng kraftfulle tiltak - kreditt og kontantar, og dei treng det nå

Det monnar ikkje med lån og utsetjing av skatt og avgifter åleine. Bedriftene har mista store delar av inntekta sin, samstundes har dei framleis store, faste utgifter dei må dekke seier regiondirektør i NHO, Jon Kristiansen.

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet, meiner det må setjast inn kraftfulle tiltak for å berge næringslivet i regionen.  Foto: Moment

Nyheiter

I fylgje Kristiansen har nå 4 av 5 bedrifter i Innlandet svikt i omsetninga.