Enøk-tiltak til 2,5 millionar på kommunehuset

Det skal skiftast ut 532 ljosarmatur på Vågå kommunehus som eit ENØK-tiltak.

Enøk-tiltak: 532 ljosarmatur skal skiftast ut til LED-ljos på kommunehuset.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

I forslag til ENØK-tiltak for kommunale bygg, var det lagt inn fleire tiltak på kommunehuset. Desse var kostnadsrekna til 4,5 millioner kroner.