Laga «gjer det sjølv påskepynt»-pakker til ungane i barnehagen

Stengt barnehage hindrar ikkje ungane i Lalm barnehage å lage påskepynt.

Pakka og klart: Dei tilsette i Lalm barnehage har laga pakker til ungane i barnehagen som inneheld materiell for å lage påskepynt. Her er styrar Siv Kristin Paulsen, Kari Danielsen, May Bente Holen og Kari Strangstad ved bordet med 21 pakker klare for utkøyring. På bordkanten står fire modellar av korleis påskepynten skal bli.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Kvart år i tida før påske brukar det å vere stor aktivitet i barnehagar rundt om kring med laging av påskepynt.