Ungdomspraten:

– Eg brukar mobilen så godt som heile tida

Karina i Skjåk brukar mest tid på lekser og telefon.

Dyreelskar: Hesten Josnippen, katten Jakobpus, og familie og vener er det viktigaste i livet for Karina Lyngved i Skjåk. Draumen er å eige ein eigen hest.   Foto: Privat foto

Det beste med å vera ung er å sleppe å vera den som vekkjer folk om morgonen og smør maten– Det beste med å vera ung er å sleppe å vera den som vekkjer folk om morgonen og smør maten

Karina Lyngved
Nyheiter


Namn: Karina Lyngved
Alder: Snart 14 år
Klasse: 8. klasse på Skjåk barne- og ungdomsskule
Bustad: Skjåk
Hobby: Riding
Ser fram til: Sommarferien