Tek barnehagedekninga i Vågå opp til drøfting

– Kva med å ha eit mål om at bur du i Vågå,  har du barnehageplass.

Lite fleksibelt: Å bemanne barnehagane etter minste forventa barnetal, er lite fleksibelt, meiner Turid Grimsbø Snerle. SP-representanten vil drøfte barnehagedekninga i Vågå i hovudutvalet tysdag. Her saman med Ørjan Venås ved Lalm skule og barnehage.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Dette skriv Turid Grimsbø Snerle i Vågå SP i ein e-post til utvalsleiar i HOKO Gjermund Øihusom, med kopi til kommunalsjef Helen Øygarden og kommunedirektør Jan Egil Fossmo.