Jørgen sel sin del av næringsbygget

Jørgen Hagen kjøpte i 2008 ein del av næringsbygget til bilverkstaden. Nå er bygget lagt ut for sal.

Næringsbygg: Anders Gustav Bjørnsen og Jørgen Hagen har tru å å få seld lokala på 658 kvadratmeter i næringsbygget i Vågå. Hagen kjøpte ein del av bygget i 2008 da han dreiv bilverkstad, men selde bilverkstaden i 2015.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

– Eg veit ikkje om det er rett tidspunkt å selje nå, seier Jørgen Hagen med tanke på koronaviruset.