Inviterer bygdefolket til dugnad for vakthald av kyrkja

Vågå kyrkjeleg fellesråd vil ha med seg bygdefolket til ekstra vakthald av Vågåkyrkja.

Vakthald: Sokneprest Cynthia Slomp Renaa og soknerådsleiar Erik Lillebråten vart vekt opp og gjekk vakt ved Vågåkyrkja sist natt. Nå inviterer dei bygdefolket til å vere med på ein dugnad for å gå vakt ved kyrkja natterstid.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Hendinga ved Sel kyrkje natt til torsdag, har gjort at Vågå kyrkjeleg fellesråd set i verk ekstra vakthald av Vågåkyrkja.