– Ein alvorleg situasjon: Ber om friviljuge vakter

Lom og Skjåk kommunar har hatt fellesmøte om kyrkjeberedskap.

Det vil bli iverksett tiltak for å overvake kyrkjene i Ottadalen, som her i Nordberg, etter at det natt til torsdag vart gjort forsøk på tenne på Sel kyrkje.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

– Vi er i ein alvorleg situasjon med beredskap og brannfare for kyrkjene våre. Ordførarane i Skjåk og Lom ser at vi har mykje felles i denne saka, som til dømes. brannsjef, politikontakt, eksterne styrkar. Det har vore eit felles beredskapsmøte for å planleggje trusselen mot kyrkjebygga i kommunane.