– Ekstremt bra resultat

Skjåk kommune fekk eit overskot på 15,6 millionar kroner i 2019.

Godt: – Det kan koma godt med å ha ekstra pengar å ta av slik situasjonen i Skjåk, landet og verda er på tur inn i nå, sa kommunedirektør Ivar Bø da han tysdag orienterte formannskapet om fjorårets resultat.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Korrigert for premieavvik pensjon, er ein likevel over 11 millionar kroner i netto driftsresultat.