Skal selje eller leige ut hall

Vågå kommune skal selje eller leige ut industrihallen som har vore leigd ut til Artisti.

Industrihall: Vågå kommune skal selje eller leige ut industrihallen som Aristi brukte til lager. Arealet for helikopterlandingsplass må delast frå ved eit eventuelt sal.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

I 2014 vart det oppført eit tilbygg på 579 kvadratmeter på tomta til Vågå Bruk i regi av Vågå Næringsselskap AS.