Vart kursa av folkemusikkstudentar frå Musikkhøgskolen

Denne veka vart ungar og ungdom i Lom spel- og dansarlag kursa av studentar frå Norges Musikkhøgskole.
Nyheiter

Denne veka har folkemusikklina på Norges Musikkhøgskole (NMH) i Oslo vore på skuletur til Lom. Her har studentane mellom anna hatt kurs med dei yngste medlemane i Lom spel- og dansarlag.