Kake for utlånsauke i Lom og Skjåk

I ei tid som ser ut til å bli meir og meir digital, er den fysiske boka stadig populær i Lom og Skjåk.

Kake for godt utlån: Dei tilsette ved biblioteket i Lom feira utlånsauken med eit godt kakestykke. Frå venstre: Are Flaten, Merete Byrøygard, Rita Mundal og Tonje Alstadnes.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

I Lom hadde ein i 2019 835 fleire utlån enn i 2018, medan det i Skjåk var ein auke på 413.