2,2 millionar til ny kunstgrasbane

– Grov har ein særs viktig funksjon i lokalsamfunnet i Lom.

Tek omsyn til miljøet: Lom IL legg stor vekt på å byggje ei miljøvenleg kunstgrasbane.   Foto: Illustrasjon/Nordplan

Nyheiter

Det skriv administrasjonssjefen i ei sak som tysdag neste veke blir lagt fram til behandling i formannskapet.