Flaum- og skredfarekartet stoppar byggjeplanar: – Vi har ikkje tid til å vente

Dei har investert fleire millionar kroner og har planane klare for å byggje om «Storlienbygget» til overnattingsstad. Prosjektet blir stoppa av flaum- og skredkartet over Vågåmo.

Fryktar det vil ta tid: Brage Weldingh og Harald Brimi hadde ikkje sett for seg at Finna skulle stoppe byggjeplanane deira. Dei er spente på kor lenge dei må vente for å få starta opp prosjektet med å etablere overnattingsstad, men fryktar at dette vil ta tid.   Foto: Even Luseter/NRK

Nyheiter

– Eg ser for meg at dette vil ta tid, seier Brage Weldingh.