Nå blir det offentleg toalettanlegg på Bergom

... dersom kommunestyret seier ja.

Nilsbue: Dersom kommunestyret går for forslaget til løysing på dei «evige» toalettutfordringane i Lom sentrum, vil det bli bygt sju dametoalett, fem herretoalett og eitt handikaptoalett på Nilsbue, i retning mot riksvegen.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Planen er å byggje sju dametoalett, fem herretoalett og eitt handikaptoalett.