Kontorfellesskap på Nilsbue

Nye og konkrete planar for bruken av Nilsbue kjem nå som perlar på ei snor.

Mykje på gang: Politikarane i Lom må ta stilling til fleire saker knytt til Nilsbue i vekene som kjem.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Fjuken har allereie fortalt at Visit Jotunheimen skal inn i bygget – og at det skal byggjast eit offentleg toalettanlegg, så sant kommunestyret vil gå for dei planane.