345.000 til omdømmearbeid

– Det er naudsynt å oppgradere heimesida til skjåk.no.

Heimesida: Heimesida skjåk.no er tungvint å drifte, meiner kommunedirektøren, som rår til å bruke 345.000 kroner frå næringsfondet til redesign av heimeside, profileringsmateriell, kurs og visuelle verkemiddel.   Foto: Skjermbilde

Nyheiter

Det skriv kommunedirektøren i Skjåk i ei sak som denne veka blir lagt fram til behandling i hovudutvalet for miljø- og samfunnsutvikling.