Aukar prisane og vurderer nettbasert bestilling av fjellstyrehyttene

Vågå fjellstyre har seks hytter for utleige. Fjellstyret ynskjer å opne for nettbasert bestilling av fjellstyrehyttene.

Gjendeosbue: Hytta ved Gjendeosen blir berre leigd ut til innanbygds bebuarar i Vågå. Nå opnar fjellstyret for opprette ei nettbasert bestilling også for dei tre hyttene Vågåbue, Bessvassbue og Gjendeosbue, som er utleigd til innanbygds.    Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Av dei seks hyttene Vågå fjellstyre leiger ut, blir tre av dei leigd ut til både innan- og utanbygds.