– Sjølvhjelpsgruppe er ein måte å bli betre kjent med seg sjølv på

– Gjennom ei sjølvhjelpsgruppe vil ein få større respekt både for seg sjølv og andre, seier Erik Visdal. Han er ein av 27 ressurspersonar som deltok på kurs om sjølvhjelp i Vågå denne veka.

Sjølvhjelp: – Å vere med i ei sjølvhjelpsgruppe er å hjelpe seg sjølv, samstundes som ein også hjelper andre, sa Erna Majormoen (til venstre) frå Sjølvhjelp Norge.  Vidare rundt bordet sit Leena Kaarnbø frå Dovre, Anne Marie Nesset frå Sel, Anne Berit Haugen frå Vågå, Gro Aateigen frå Vågå, Ingrid Olstad frå Sel og Erik Visdal.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

27 personar frå heile Nord-Gudbrandsdalen var onsdag og torsdag denne veka samla på Vågå hotell for å få inspirasjon til korleis ein set i gang sjølvorganiserte sjølvhjelpsgrupper.