– Vi tykkjer Skjåk er spennande

Barnehageaktøren Læringsverkstedet tykkjer det er trist at Skjåk Senterparti uttrykkjer motstand før partiet veit kva dei har å tilby.

Positivt, men også trist: Læringsverkstedet tykkjer det er positivt at førespurnaden dei sende til Skjåk har utløyst engasjement i bygda, men tykkjer samstundes det er trist at Skjåk Senterparti uttrykkjer motstand før dei veit kva dei kan tilby.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Tysdag fortalde Fjuken at Skjåk Senterparti ikkje vil ha besøk av Læringsverkstedet.