Vil legge til rette for at biblioteket blir ein møteplass for ungdom

Vågå SP ynskjer å setje av midlar til innkjøp av utstyr til dei nye romma på biblioteket, for å leggje til rette for ein møteplass der nye idear og initiativtakarar kan vekse fram.

Gammelbanken: Vågå SP ynskjer å løyve 50.000 kroner til innkjøp av utstyr til dei nye romma på biblioteket. Partiet vil ta opp dette i ein interpellasjon i kommunestyret nå i februar.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

– Det er på biblioteket det skjer, skriv Mette Vårdal (bildet) i ein interpellasjon til Vågå kommunestyre frå Vågå senterparti.