Spennande planar i Lom

Aktiv i Lom har planar om å byggje klatre- og nettpark i området mellom Sport 1 og Kolden-huset.

Nye aktivitetar: – Dess meir som skjer i Lom, dess betre er det for oss alle, seier Elin Husom Slålien i Aktiv i Lom.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Frå før har Aktiv i Lom aktivitetspark i dette området, med mellom anna klatretårn, trampoline, tråbil-bane og minigolfbane.