Farleg å krysse vegen her når det er mørkt - etterlyser gateljos

Kyrkjeverja i Vågå etterlyser gateljos ved fotgjengarfeltet til kyrkja.

Mørkt: Det er mørkt ved fotgjengarfeltet utanfor Vågåkyrkja. Kyrkjeverja i Vågå etterlyser gateljos utanfor kyrkja.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

– Det kan til tider vere trafikkfarleg å krysse Vågåvegen, særleg når det er skumt og mørkt. Det er gateljos på motsett side av vegen, men ikkje ved kyrkja, skriv kyrkjeverje Kristin Syvergaard.