Må sjå på kva fylkesvegen toler av tungtransport

Statens vegvesen meiner bereevna er for dårleg på fylkesvegen i Nordherad, men oppgradering av vegen ligg ikkje inne som planlagt tiltak.

Fylkesveg: Statens vegvesen meiner det er behov for ei vurdering av berevna for kva fylkesveg 2634 Øvre Nordheradsveg toler av tung last.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Dovreskifer AS fekk i 2018 dispensasjon for prøveuttak av skifer, ein dispensasjon som vart forlenga i november 2019.