Psykisk helseteneste i Ottadalen:

– Eit lågterskeltilbod

Å nytte seg av psykisk helseteneste i kommunane er gratis. Mange som treng hjelp, tek ofte kontakt sjølve.

Vågå: Desse seks arbeider ved psykisk helseteneste i Vågå. Frå venstre står Gro Johnsgård Aateigen, Camilla Haug Letrud, Bjørg Skogen, Magnhild Råstad, Anne Berit V. Haugen og Guro Frydenlund.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

– Du kan sjølv ta kontakt, eller få fastlegen til å sende ei tilvising, seier Guro Frydenlund som er psykiatrisk sjukepleiar og fagansvarleg i Vågå.