Frå to til tre kommunalsjefar

Omorganisering i Skjåk kommune.

Kommunalsjef: Eli Johanne Lundemo går frå stillinga som næringssjef til kommunalsjef.  Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Skjåk kommune har nå tre kommunalsjefar: Unnvald Bakke, kommunalsjef for oppvekst og utdanning, Hilde Reitan, kommunalsjef for helse- og omsorg – og Eli Johanne Lundemo, kommunalsjef for miljø- og samfunnsutvikling.