Overtaking av det nye bufellesskapet: – Dette vart bra

Bismotunet bufellesskap i Skjåk er snart klart for innflytting, og blir teke i bruk i byrjinga av februar.

Overtaking: Skjåk kommune har nå teke over Bismotunet bufellesskap i Skjåk. F.v.: Kommunalsjef Hilde Reitan, tenesteleiar Gudrun Teigen, Anders Gravningen Sørhage i Lom Bygg, leiar teknisk drift og prosjektleiar Ove John Plassen, og Hans Sole Luseter i Lom Bygg.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Fredag i førre veke tok Skjåk kommune over det splitter nye bufellesskapet i Bismo, som har fått namnet Bismotunet bufellesskap.