Ber om at saka om DNT-hytte blir behandla på nytt

Vågå kommune meiner Nord-Fron kommune gjort ein saksbehandlingsfeil ved at kommunen ikkje har vore høyringspart i saka om bygging av DNT-hytte ved Strålvatnet og ber om at saka blir behandla på nytt.

Har klaga: Setereigarar i Griningsdalen er av dei som har klaga på plassering av DNT-hytta ved Strålvatnet.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

DNT Gudbrandsdal har planer om å oppføre ny hytte ved Strålvatnet, på grensa til Vågå kommune.