Søkjer NVE om bistand til sikring av Finna for å «friskmelde» Vågåmo

– Håpet er at NVE går inn og sikrar Finna slik at Vågåmo sentrum blir friskmeldt, seier seier kommunalsjef Pål Inge Sanden.

Flaumsikring: Flaumen i Finna i 2011 sette ein støkk i mange. Nå håpar kommunen at NVE tek arbeidet og kostnaden med å sikre elva som renn gjennom sentrum.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Rett før jul sendte Vågå kommune søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for Vågåmo mot flaum og flaumskred.