Ein stein har rasa ned frå Tronoberget

Entreprenør er på tur for å vurdere vidare rasfare.

Steinen som har sklidd ut ligg delvis i vegbana.  Foto: Politiet

Nyheiter

Ein temmeleg stor stein har rasa ned frå Tronoberget og ned i Liavegen i Lom.

Entreprenør er på veg for å vurdere om det er fare for at fleire steinar kan rase ut.

Vegen er ikkje stengt.