Èi vegbane stengt

Det har rasa ut ein stein på Liavegen.

Ei vegbane er nå stengt på Liavegen.  Foto: Politiet

Nyheiter

Etter at det tidlegare onsdag rasa ut ein horveleg stor stein i Liavegen, 200-300 meter aust for Tronoddbrua, er det bestemt at den eine vegbana skal stengast.

Bilde frå staden er sendt til geolog, som etter kvart vil ta turen til Lom for å vurdere om det er fare for nye ras.