Stryvo har spennande framtidsplanar

Stryvo Bismo vil utvikle bedrifta til å bli ei meir moderne sveisebedrift.

Stryvo: Stryvo Bismo vil utvikle bedrifta til å bli ei meir moderne sveisebedrift.  Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Det kjem fram i ein søknad Stryvo Bismo har sendt til Skjåk kommune. I søknaden blir det bede om støtte til investeringar som skal gjerast i 2020.