Andre etasje skal byggjast om

Andre etasje på Nilsbue i Lom blir omgjort frå ei til to leilegheiter.

To leilegheiter: Andre etasje på Nilsbue blir gjort om frå ei til to leilegheiter.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Den eine leilegheita blir på 61,4 kvadratmeter, den andre på 68 kvadratmeter.