Åtte vil bli informasjons- og kulturkonsulent

Ola Rossehaug har permisjon frå si stilling som informasjons- og kulturkonsulent i Lom kommune. Åtte har søkt vikariatet.

Lom: Stillinga som informasjons- og kulturkonsulent i Lom kommune, eit vikariat på 60 prosent, har fått åtte søkjarar.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Desse har søkt: